Mały ZUS

Właściciele firm, którzy nie osiągają wysokich przychodów, będą mogli od 1 stycznia 2019 r. opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów. Z tzw. małego ZUS-u będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • ich przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzili ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Preferencyjne warunki nie obejmą jednak przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

WIĘCEJ INFORMACJI