Magdalena Zabłocka powołana w skład Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) – Rada Zarządzająca

W wyniku rezygnacji Pana dr. Andrzeja Stępnikowskiego ze stanowiska członka Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) – Rada Zarządzająca, powołano na to miejsce, Panią Magdalenę Zabłocką.

Pani Magdalena Zabłocka, będzie zasiadać w składzie Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego do końca obecnej kadencji Zarządu, czyli do 31 marca 2023 r.

Związek Rzemiosła Polskiego serdecznie gratuluje Pani Magdalenie Zabłockiej powołania w skład Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju i Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) – Rady Zarządzającej i wyraża nadzieję na nawiązanie stałego kontaktu i wymiany informacji z biurem Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Magdalena Zabłocka jest Dyrektorem ds. programowych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. W Izbie jest zatrudniona od 2013 roku. Zajmuje się szeroko pojętą oświatą zawodową na forach lokalnych, krajowych oraz międzynarodowych, reprezentując środowisko rzemieślnicze, w tym promowaniem rzemiosła.

Członek Miejskiej i Powiatowej Rady Rynku Pracy, stałych zespołów WRDS Województwa Lubelskiego oraz Zastępca Członka w KM RPO Województwa Lubelskiego i KM PO Polska Wschodnia. Autorka książki „Rzemiosło w przestrzeni kulturowej”. Z wykształcenia jest magistrem prawa i iberystyki. Pisze doktorat o rzemiośle lubelszczyzny w dobie dwudziestolecia międzywojennego.