LODOŁAMACZE 2009 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – LODOŁAMACZE 2009, który realizowany jest pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Marii Kaczyńskiej. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do 23 marca br.. Do udziału zapraszamy firmy, zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy.

LODOŁAMACZE to kampania o charakterze społecznym. Promuje tych pracodawców, którzy w jakikolwiek sposób dostrzegają problematykę osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Mniej istotne są wskaźniki i dane liczbowe. Organizator Konkursu zdaje sobie sprawę, że każde działania podjęte w kierunku wyrównywania szans w zatrudnieniu mają znaczenie, bo przyczyniają się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i ogólnopolskiego. Pierwszy z nich zakończą Gale Regionalne, podczas których, przy udziale miejscowych władz i mediów, wyróżnieni pracodawcy otrzymają statuetki LODOŁAMACZ 2009 (20-29 kwietnia br.). Zwycięzcy regionalni przechodzą do etapu ogólnopolskiego zaproszeni są do uczestnictwa w Wielkiej Gali LODOŁAMACZY 21 maja br. w Warszawie, w której uczestniczą także Honorowy Patron Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści oraz prezesi największych polskich instytucji związanych z rynkiem pracy. Transmisje z Gal oraz informacje o rozwiązaniu Konkursu będą emitowane w mediach w całym kraju.

Udział w Konkursie dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie LODOŁAMACZE 2009 nie wiąże się z żadnymi nakładami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jedynie chęć zgłoszenia i podejmowanie jakichkolwiek działań na rzecz osób niepełnosprawnych (np. zatrudnienie przynajmniej 1 osoby z niepełnosprawnością).

Szczegółowe informacje w załączniku.