Konferencja PARP nt „Rewolucja w funduszach europejskich”, Warszawa