Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020

W związku z obowiązkiem każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej prowadzenia  przejrzystego wydatkowania środków publicznych, PARP publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie. Jest to tak zwana Lista projektów. Celem publikacji tych danych jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera m.in.: tytuł projektu, skrócony opis, numer umowy/decyzji, nazwa beneficjenta, fundusz, program, priorytet, działanie czy poddziałanie.

 

W przypadku programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na liście uwzględnione są tylko projekty realizowane w ramach programów zarządzanych przez Polskę – tj. Polska-Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia.

 

Dane dotyczą stanu na 1 listopada 2017 r. i pochodzą z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

 

Więcej: LINK