List Partnerów Społecznych do Premiera Pawlaka

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 kwietnia 2009 roku strona społeczna Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych przesłała uwagi do Waldemara Pawlaka – Wicepremiera oraz Ministra Gospodarki w związku z uwagami strony rządowej dotyczącymi Pakietu Działań Antykryzysowych.
Partnerzy uważają , że dotychczas przedstawione przez stronę rządową dokumenty dotyczące działań antykryzysowych nie stanowią spójnej i konkretnej odpowiedzi na propozycje strony społecznej.

Szczegółowe informacje w załączniku.