List otwarty Prezesa ZRP Jerzego Bartnika w sprawie przyszłego kształtu edukacji zawodowej

 W załączniku prezentujemy list otwarty Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika w sprawie przyszłego kształtu edukacji zawodowej. W dniu 18 czerwca br. pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, powołała międzyresortowy zespół roboczy ds. organizacji kształcenia zawodowego, w skład którego wchodzi przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego. Celem prac zespołu jest przygotowanie Koncepcji zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Prace przewidziane są do 2009 roku.

Oznacza to spełnienie propozycji ZRP, zgłaszanej kolejnym ekipom, kierującym resortem edukacji od 1999 roku. Ta data jest symboliczna, gdyż pokazuje długość procesów decyzyjnych, ale także pokazuje, że upór i konsekwencja w dobrej sprawie przynoszą efekty.

W swoim liście Prezes Jerzy Bartnik otworzył wielką środowiskową debatę na temat kształtu edukacji zawodowej. Prezes apeluje o przedstawienie rzemieślniczego punktu widzenia oraz propozycji rozważań trudnych problemów związanych z oświatą zawodową. Nie chodzi o krytykę istniejącego stanu rzeczy, czy też jego omawianie. Chodzi o zaprezentowanie naszej wizji i przedstawienie argumentów za nią przemawiających.