Lex.pl: Powstanie parlament przedsiębiorców?

„Organizacje przedsiębiorców, wspólnie zaprezentowały projekt nowej ustawy. Ustawa o samorządzie gospodarczym kreuje pierwszy w Polsce Parlament Przedsiębiorców, który będzie miał prawo i obowiązek realizowania zadań publicznych.”

„97 % niezrzeszonych mikro, małych i średnich przedsiębiorców otrzyma możliwość bezpośredniego wpływu na proces legislacyjny w Polsce.”

„Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Polska Rada Biznesu oraz Związek Rzemiosła Polskiego zaprezentowały projekt ustawy o samorządzie gospodarczym, który zostanie oficjalnie przekazany do prac legislacyjnych Sejmu.”

Więcej: lex.pl
Jan Lis
11.03.2010
LINK