LearnCoaching – konferencja dla trenerów, nauczycieli i pedagogów

REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER zapraszają na konferencję „LearnCoaching odpowiedzią na wyzwania wobec nauczania w XXI wieku”, która odbędzie się  25 października 2010r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym, przy ul. Zielnej 37.Seminarium zorganizowane zostanie w ramach projektu pt. „Edukacja bez barier – program szkoleniowy wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych“ finansowanego ze środków podprogramu Leonardo da Vinci.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki  zawodu oraz osób zaangażowanych zarówno w kształcenie nauczycieli i trenerów jak i osób z niskimi kwalifikacjami.

Głównymi tematami poruszanymi podczas seminarium będą m.in.: wyzwania stojące przed nauczaniem w XXI wieku oraz zmieniająca się w tym kontekście rola nauczyciela, neuronakowe podstawy uczenia się, sytuacja i problemy osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, koncepcja LearnCoachingu oraz założenia i rezultaty projektu transferu innowacji „Edukacja  bez barier”.

Osoby chętne wziąć udział w konferencji powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesyłać  pocztą elektroniczną na adres: mkrzyzanowska@stowarzyszenie-transfer.pl.

Szczegółowe informacje w załączniku.