Laureaci honorowego tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Mistrz Rzemiosł Artystycznych to wyróżnienie nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zasłużonym rzemieślnikom posiadającym znaczny i uznany dorobek artystyczny. Tytuł ten jest w środowisku rzemieślniczym bardzo istotnym odznaczeniem i stanowi zwieńczenie dotychczasowych osiągnięć i zasług.

Związek Rzemiosła Polskiego reprezentowała podczas uroczystości Pani Jolanta Kosakowska, Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej.

Bardzo się cieszę, że wracamy do wspaniałej tradycji konkursu na tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych, który przypomina nam o tym, co jest dla nas ważne – że bez tradycji, bez rzemiosła nie byłoby kultury – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński wręczając honorowy tytuł „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” 19 laureatom tegorocznej edycji nagrody.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że rzemiosło artystyczne zawsze stanowiło element ważny dla rozwoju kultury.

W zamierzchłych czasach to cechy rzemieślnicze, gildie tworzyły dorobek, tradycję i dziedzictwo kultury światowej. Wytwory tej kultury są do dziś obecne, a my o nie dbamy jako o zabytki. Ważne jest jednak, aby rzemiosło artystyczne rozwijało się nadal, było podtrzymywane, żebyśmy dbali o te ginące zawody, bo kultura bez rzemiosła artystycznego nie mogłaby istnieć – podkreślił prof. Piotr Gliński.

Wicepremier zauważył również, że rzemiosło artystyczne zawsze charakteryzowało się pewną cechą szczególną, którą inne dziedziny, gdzie indywidualizm jest czymś dominującym, nie mogą się poszczycić.

Rzemieślnicy zawsze funkcjonowali we wspólnotach, które dbały o pewnego rodzaju kryteria, normy i zasady, m.in. dotyczące awansu, i dzięki temu osiągano mistrzostwo. Rzemiosło artystyczne skupione w cechach, w gildiach było tym, co tworzyło kapitał społeczny, który polega na zuniwersalizowanym zaufaniu społecznym i którego potrzebuje każde społeczeństwo – powiedział szef resortu kultury.

W tegorocznej edycji, przypadającej na lata 2020-2021, wpłynęło 29 wniosków o nadanie tytułu honorowego „Mistrza Rzemiosła Artystycznego”, które oceniała powołana przez ministra prof. Piotra Glińskiego pięcioosobowa Rada. Ostatecznie Rada przyznała tytuł „Mistrza Rzemiosł Artystycznych” 19 wybitnym rzemieślnikom.

Laureaci tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”:

Julia Drozd-Podbielska – hafciarka artystyczna

Związana z hafciarstwem od 1970r. do dnia dzisiejszego. Jej prace to m.in. sypialnia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – baldachim i łoże królewskie oraz sala tronowa. Współpracuje z Zamkiem Królewskim w Warszawie.

Ireneusz Franusik – witrażysta

Realizuje swoje prace głównie w obiektach sakralnych w kraju i za granicą w większości według swoich własnych projektów. Zajmuje się także renowacją zabytkowych witraży.

Tomasz Gil – grawer

Autor obiektów sztuki grawerskiej metaloplastycznej. Stosuje tradycyjną technikę grawerowania ręcznego, obecnie coraz rzadziej stosowaną. Twórczo łączy również techniki tradycyjne z komputerowymi w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Leszek Knyrek – introligator

Doskonalił kunszt introligatorski w londyńskich pracowniach i tam też uczęszczał na kursy. Jest pierwszym Polakiem przyjętym w poczet członków angielskiego Stowarzyszenia Introligatorów. W 2017r. był współorganizatorem Pierwszego Spotkania Introligatorów Polskich. Specjalizuje się w odtwarzaniu i rekonstrukcji dawnych technik introligatorskich i artystycznych oprawach.

Aleksander Krajewski – renowator/stolarz

Zajmuje się renowacją mebli antycznych, tzw. „mebli z duszą”. Wykonanie tych prac, wymaga ogromnej wiedzy i precyzji, które pozwalają odtworzyć dawne walory i wartości mebla. Charakteryzuje się rzetelnością, precyzją oraz doskonałym warsztatem.

Jacek Kurczab – złotnik

Długoletni złotnik posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, wykonujący swoje prace rzetelnie, sumiennie i w sposób artystyczny. Jego wiedza i kunszt jest powodem, dla którego zlecane mu są prace trudne i wymagające perfekcji. Organizuje szkolenia dla adeptów sztuki złotniczej.

Grzegorz Kwapisiewicz – kamieniarz

Autor monumentalnych rzeźb nagrobkowych, plenerowych oraz pomników, twórca artystycznych elementów małej architektury oraz realizator zleceń z dziedziny konserwacji zabytków. Był wykładowcą Rzeźby na Uniwersytecie w Lublinie. Został wytypowany przez Związek Pracodawców Branży Kamieniarskiej jako jeden z sześciu najlepszych kamieniarzy w Polsce.

Bogdan Laskus – stolarz

Znakomity stolarz, wszechstronny artysta z ogromnym dorobkiem. Wśród jego prac znalazły się dzieła niezwykłe takie jak fotel dla Prezydenta RP czy mównice do Sejmu. Zajmuje się również rekonstrukcją bram, drzwi i okien.

Zbigniew Laskus – stolarz

Wybitny rzemieślnik artysta, mistrz stolarstwa, rzeźbiarstwa i tokarstwa w drewnie. Ponad 50-letni dorobek twórczy, charakteryzuje się wysokim poziomem artystycznym i technicznym.

Maciej Łobocki – złotnik/jubiler

Jego wielokrotnie nagradzane prace, świadczą nie tylko o doskonałym rzemiośle ale i o wysokim poziomie artystycznym projektów. Reprezentuje najwyższy poziom polskiego rzemiosła artystycznego. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Złotników i Jubilerów.

Józef Majerczyk – stolarz

Specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu wnętrz, produkcji mebli i stolarki budowlanej. Zajmuje się także rekonstrukcją i rewaloryzacją zabytkowych pomieszczeń i mebli antycznych.

Piotr Marzec – florysta

Autor książki i artykułów do prasy florystycznej. Łączy kwiaty z dziełami sztuki, dbając o najmniejsze detale. Laureat międzynarodowego konkursu Holland Flower 2000 i Międzynarodowych Florystycznych Mistrzostw Polski.

Marek Mikicki – złotnik/jubiler

Laureat Ogólnopolskich Konkursów Złotników. Autor niepowtarzalnych i wnoszących świeże spojrzenie na sztukę złotniczą prac. Jego niezwykłe projekty oraz wykonana biżuteria są doceniane nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Stanisław Modelski – metaloplastyk/rusznikarz

Jego dorobek jako metaloplastyka i rusznikarza wiąże się ściśle ze szkoleniami, egzaminami, opracowaniem standardów egzaminacyjnych , programów i materiałów szkoleniowych, a także ze współpracą środowiskową i instytucjami związanymi z rzemiosłem. Wykonał wiele renowacji i napraw przedmiotów zabytkowych i historycznych.

Bernard Nowakowski – kotlarz

Uprawia unikalne i zanikające rzemiosło, wytwarzając tradycyjną techniką wyroby do użytku domowego oraz sprzęty i paramenty kościelne. Wykonuje również renowacje, konserwacje i naprawy zabytkowych wyrobów i narzędzi kotlarskich.

Roman Piechocki – witrażysta

Specjalizuje się w witrażach do obiektów zabytkowych jak i ich konserwacją. Wprowadza nowe trendy do klasycznie postrzeganego witrażownictwa. Kultywuje dążenie do łączenia działań z różnych dziedzin – rzemiosła artystycznego, architektury wnętrz, rzeźby i malarstwa.

Marek Płociennik – snycerz

Zajmuje się usługami snycerskimi i stolarką artystyczną na najwyższym poziomie, ale również tworzy ekskluzywne meble i stylowe wnętrza, repliki mebli muzealnych oraz prace w obiektach sakralnych.

Edward Staszel – stolarz

Czołowy podhalański mistrz stolarstwa artystycznego, autor drewnianych elementów wyposażenia wnętrz. Jego prace według własnych projektów wykonywane są z wielkim artyzmem i charakteryzują się niepowtarzalną ornamentyką i stylem będącym twórczą interpretacją stylu podhalańskiego.

Jadwiga Śliwa – hafciarka/koronkarka

W ramach swojej działalności prowadzi szkolenia, kursy, prezentacje, warsztaty z zakresu koronki klockowej i haftu. Propaguje dziedzictwo kulturowe w kraju i poza jego granicami. Jej wyroby znajdują się w muzeach w Warszawie, Katowicach i Krakowie.

O nagrodzie „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Historia tego honorowego wyróżnienia sięga 1978 r. Do końca 1990 r. tytuły otrzymało ponad 1 000 uznanych rzemieślników. Od 1995 r. działała ogólnopolska Fundacja Rozwoju Rzemiosł Artystycznych. Działalność fundacji była nakierowana na promocję i rozwój rzemiosła artystycznego, ginących zawodów i przywrócenie honorowego tytułu Mistrz Rzemiosła Artystycznego.

Po latach starań Fundacji Rozwoju Rzemiosł Artystycznych, Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów przy wsparciu Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych  Związku Rzemiosła Polskiego w 2011 r. udało się doprowadzić do odrodzenia tej inicjatywy, czyli nadawania tytułów.

Od tego momentu odbyły się dwie edycje wyróżnienia – w latach 2013 i 2015 złożono łącznie 50 wniosków, zaś tytuł honorowy nadano 31 rzemieślnikom z 17 różnych dziedzin.

źródło-https://www.gov.pl/web/kultura/znamy-laureatow-honorowego-tytulu-mistrz-rzemiosl-artystycznych