Łatwiejszy kredyt dla mazowieckich przedsiębiorców

Dobra informacja dla przedsiębiorców, którzy na skutek kryzysu mają coraz większe problemy z pozyskaniem kredytu na rozwój swojej działalności. Pomóc może im w tym Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK), który właśnie otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości blisko 70 mln zł i tym samym stał się największym regionalnym funduszem poręczeniowym w Polsce. Umowę w sprawie unijnego dofinansowania podpisały dziś władze województwa i MFPK.

– Tworzyliśmy fundusz z myślą o pomocy przedsiębiorcom. Do tej pory z jego usług skorzystało kilka tysięcy mazowieckich firm. Unijne dofinansowanie pozwoli na pomoc kilku tysiącom kolejnych. A to niezwykle ważne, ponieważ dziś, jak nigdy wcześniej firmy potrzebują dodatkowego wsparcia – powiedział marszałek Adam Struzik.

Dzięki unijnej pomocy podwojony zostanie kapitał Funduszu – z 60 do blisko 130 mln zł. Wprowadzone zostaną także nowe usługi, m.in. linia poręczeniowa na innowacje, w tym na działania związane z energią odnawialną oraz szybka linia poręczeniowa.

Unijne dofinansowanie jest szczególnie ważne w kontekście skutków kryzysu z jakimi borykają się mazowieckie firmy. Obecnie uzyskanie kredytu nie jest rzeczą najłatwiejszą. Banki wymagają dodatkowych zabezpieczeń i gwarancji. Tymczasem kredyt jest dla większości prosperujących na rynku firm jedyną szansą na szybkie dokapitalizowanie i rozwój działalności. Właśnie pomoc w poręczeniu kredytu firmom z Mazowsza – to podstawowy cel powołanego siedem lat temu przez samorząd województwa – Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (MFPK). Jest to samorządowa spółka działająca non profit. Jej celem jest pomoc w rozwoju i wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienie im dostępu do kredytów. Coraz więcej banków chce współpracować z MFPK. Ich aktualny wykaz znajduje się na stronie www.mfpk.pl.

Przedsiębiorca, który zgłasza się do jednego z tych banków w sprawie kredytu, po otrzymaniu promesy wypełnia dodatkowy dokument, który bank przesyła do Funduszu. Wtedy zostaje udzielone poręczenie, umożliwiające przedsiębiorcy otrzymanie kredytu. Z poręczeń mogą skorzystać także osoby fizyczne, które podjęły działalność gospodarczą na własny rachunek.

Nowością będą poręczenia kredytów na projekty innowacyjne (Innowacja 2010). Będą to poręczenia dla przedsiębiorstw zamierzających prowadzić swoją działalność polegającą na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Ocenie będą podlegały w tym przypadku następujące rodzaje innowacyjności: produktowa, procesowo-technologiczna, organizacyjna, marketingowa. Oceny formalnej wniosku będzie dokonywał Fundusz w kooperacji z ekspertami opiniującymi poziom innowacyjności, wywodzącymi się z instytutów naukowych i samorządów gospodarczych. W tym wypadku zwiększona będzie maksymalna wartość poręczenia do 80 proc. kwoty zobowiązania.

Więcej informacji: LINK