Kurier Szczeciński: Biznes samorządny

„Pięć ogólnopolskich organizacji przedsiębiorców przygotowało projekt ustawy, która ma wprowadzić w Polsce samorząd gospodarczy wzorowany na samorządzie terytorialnym. Podobne rozwiązanie funkcjonowało w Polsce przed wojną, a dziś jest obecne w wielu krajach europejskich” – informuje Kurier Szczeciński.

„Korzenie samorządu gospodarczego sięgają jeszcze starożytności. W późniejszych wiekach był on w różnych formach obecny w wielu krajach Europy. Na ziemiach polskich działalność izb przemysłowo-handlowych ma swoje 200-letnie tradycje. W okresie międzywojennym samorząd gospodarczy stał się podmiotem administracji publicznej. Niezależnie od niego funkcjonowały wtedy dobrowolne zrzeszenia przedsiębiorców. Na podobnych zasadach izby przemysłowo-handlowe funkcjonują dziś w wielu krajach europejskich, m.in. we Włoszech, Niemczech, Austrii, Hiszpanii i Francji.”

Więcej: kurier.szczecin.pl
16.03.2010