Kryteria dochodowe i świadczenia z pomocy społecznej

W ramach przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji do Komisji Trójstronnej trafiły propozycje podniesienia progów dochodowych oraz świadczeń z pomocy społecznej – poinformowało ministerstwo pracy. Odpowiedzialnym za weryfikacje jest resort pracy i przeprowadza ją na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej.

 Zaproponowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
 
•    dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
•    dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń pomocy społecznej. W przypadku uzgodnienia zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń z pomocy społecznej ogłoszone zostaną w drodze obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej do dnia 15 lipca. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.
Więcej: LINK