Kreator miejsc pracy. Konkurs dla pracodawców

Przypominamy, że jeszcze do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy” przypomina ministerstwo pracy.

Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą wręczane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma, duża firma przemysłowo-produkcyjna, oraz duża firma handlowo-usługowa.

Żeby zgłosić się do kobkursu należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.mpips.gov.pl/konkurs i przesłać go na adres konkurs@mpips.gov.pl, wysłać pocztą lub złózyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Ministerstwo pracy do kapituły konkursowej zaprosiło ekspertów – przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i przedsiębiorców. W gronie ekspertów jest prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik. I to oni zdecydują, które firmy zasłuzyły na wyróżnienie.
Więcej: LINK