KPIRiP otwiera drzwi dla dorosłych

W Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w dniu 13 maja 2009 roku odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział Prezes Izby Jan Gogolewski, Członek Zarządu Franciszek Baldowski i Dyrektor Piotr Krzyżaniak oraz przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy.

 

Celem spotkania było omówienie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych oraz nawiązanie współpracy, dotyczącej realizacji przepisów, wynikających z ww. rozporządzenia.

 

Rozporządzenie określa m.in.: sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i sposób kształcenia teoretycznego.

 

Kujawsko – Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy została wyłoniona jako instytucja szkoleniowa osób dorosłych, która ma prowadzić zajęcia teoretyczne.

 

Powiatowy Urząd Pracy zobowiązał się do sporządzenia wzorów dokumentów oraz programu przygotowania zawodowego dorosłych, wynikających z ww. rozporządzenia. Izba Rzemiosła ze swojej strony przekazała PUP listę zawodów, cieszących się największym zainteresowaniem, informację nt. przeprowadzonych w Izbie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz zestawienie komisji egzaminacyjnych, powołanych przy Izbie.

 

Pod koniec czerwca br. zaplanowano w siedzibie Izby zorganizowanie spotkania z udziałem przedstawicieli PUP, Cechów, rzemieślników oraz pracodawców. Tematem spotkania będzie przedstawienie w czytelny sposób zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych oraz omówienie opracowanej dokumentacji sporządzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. Na planowanym spotkaniu zostaną także rozdane informatory dla pracodawców, które mają zawierać praktyczne wskazówki i opisywać cały proces przygotowania zawodowego dorosłych istotny z punktu widzenia pracodawcy.