Koronawirus – Działania UE

Komisja Europejska wykorzystuje wszystkie środki, jakie ma do dyspozycji, by skutecznie i szybko wspomóc kraje Unii Europejskiej w zwalczaniu pandemii koronawirusa. Absolutnym priorytetem jest ochrona obywateli Unii. KE koordynuje i rekomenduje wspólne działania krajów UE w kwestiach zdrowia publicznego, transportu i mobilności, kontroli granicznych, wspólnego rynku i handlu.

Unia Europejska wspiera też działania międzynarodowe, m.in. Światową Organizację Zdrowia (WHO), ONZ, Bank Światowy.

ZDROWIE LUDZI

 • Respiratory, maski ochronne i rękawiczki, leki i inny sprzęt medyczny oraz środki lecznicze: po raz pierwszy w historii Unia gromadzi je w ramach rescEU i będzie przekazywać tym państwom członkowskim, którym najbardziej brakuje potrzebnego sprzętu do leczenia zakażonych pacjentów. Komisja sfinansuje 100 proc. takich zapasów.
 • Wspólne zakupy środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i testów na koronawirusa: Komisja Europejska zorganizowała już cztery przetargi, w lutym i marcu. Pilnie brakujące wyposażenie wkrótce trafi do krajów, które wzięły udział w przetargach.
 • Wsparcie dla produkcji wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej: udostępnianie europejskich norm producentom tekstyliów i obuwia, by zwiększyć produkcję masek i fartuchów lekarskich.
 • 3 mld EUR z budżetu UE na zakup masek i sprzętu medycznego.

BADANIA NAUKOWE

Komisja Europejska wspiera badania nad szczepionkami, metodami leczenia i diagnostyką #COVID19

 • 80 mln EUR dla firmy CureVac na prace nad szczepionką. Prawie 50 mln EUR na 18 innowacyjnych projektów prowadzących badania nad szczepionką, leczeniem i diagnostyką wirusa COVID-19.
 • 45 mln EUR na wsparcie dodatkowych badań w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (ILI), przy czym oczekuje się,
  że sektor farmaceutyczny przeznaczy taką samą kwotę.
 • Prawie 140 mln EUR – łączna kwota przeznaczona na badania.
 • Ok. 60 mln testów sprawdzonych dzięki innowacji europejskich naukowców ze Wspólnego Centrum Badawczego. Unikanie fałszywych wyników.

MOBILNOŚĆ

 • Europejczycy znajdujący się poza granicami Unii wracają za darmo do domu: Komisja Europejska pomaga finansowo krajom UE w repatriacji swoich obywateli dzięki Europejskiemu Mechanizmowi Ochrony Ludności. Dzięki solidarności krajów UE do domów wróciło już ponad 10,000 obywateli UE. Do akcji dołączyła również Polska.
 • Zamknięcie granic UE dla obywateli państw trzecich, by zastopować rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Zielone korytarze, by zapobiec korkom na tych granicach wewnątrz UE, które zostały zamknięte lub których ruch ograniczono. Pozwala to dostawcom na przekraczanie granicy w nie dłużej niż 15 minut przy uproszczeniu procedur administracyjnych.
 • Pomoc konsularna: Polacy poza granicami Unii mogą zwracać się o pomoc do ambasad lub konsulatów innych państw członkowskich UE.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Unijne Centrum Koordynacji i Reagowania Kryzysowego pomaga krajom Unii 24 godziny na dobę. Koordynuje dostarczenie środków medycznych (rescEU) i repatriację obywateli.
 • Pomoc dla Chorwacji po ostatnim trzęsieniu ziemi, które nałożyło się na walkę z koronawirusem.
 • Pomoc dla Bałkanów Zachodnich w kwocie do 38 mln EUR oraz w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej 374 mln EUR na pomoc temu regionowi w odbudowie społeczno-gospodarczej.
 • Pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego: 140 mln EUR na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb oraz do 700 mln EUR w ramach istniejących instrumentów na sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej oraz wsparcie przedsiębiorstw i miejsc pracy.
 • Pomoc dla Grecji: kwota już zaoferowanych 350 mln EUR ma w propozycji Komisji zostać powiększona o kolejne 350 mln EUR m.in. na budowę 5 nowych ośrodków przyjmowania i identyfikacji na wyspach greckich w 2020 r. – po to, by pomóc Grecji zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla migrantów i mu zapobiegać.
 • Pomoc dla Chin, gdy były w potrzebie: w styczniu Unia przekazała Chinom ponad 56 ton sprzętu, masek i rękawiczek. Dziś Chiny pomagają krajom Unii.
 • Ponad 400 mln EUR na zwiększenie ogólnej gotowości, działania zapobiegawcze i ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa. Środki te wesprą walkę z koronawirusem m.in. przez WHO.

GOSPODARKA

Komisja Europejska pomaga krajom Unii radzić sobie z ekonomicznymi konsekwencjami obecnego kryzysu:

 • Natychmiast przekierowała 37 mld EUR funduszy UE na zakupy sprzętu medycznego i radzenie sobie ze skutkami społeczno-gospodarczymi. Polska w ramach tej inicjatywy skorzysta z 7,4 mld EUR (ok. 32 mld PLN).
 • Oferuje pełną elastyczność w wykorzystaniu do tej pory niewykorzystanych funduszy spójności.
 • Przeznaczyła 1 mld EUR z budżetu UE jako gwarancja dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego na zapewnienie płynności finansowej. 100 miliardów EUR na utrzymanie zatrudnienia i funkcjonowanie firm, którym grozi bankructwo: proponuje
  uruchomienie inicjatywy SURE, która pomoże w wypłacaniu pracownikom i osobom prowadzącym jednoosobową
  działalność gospodarczą wynagrodzenia ze środków publicznych.
 • Zawiesza reguły fiskalne – rządy będą mogły elastycznie kształtować wydatki budżetowe, aby jak najlepiej wspomagać gospodarkę.
 • Wspiera przedsiębiorstwa – poluzowała zasady pomocy publicznej.
 • Oferuje wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 • Pomaga rybakom i rolnikom: oferuje m.in. wsparcie finansowe, przyznanie więcej czasu na złożenie wniosków, zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie i płatności na rozwój obszarów wiejskich.

INNE DZIAŁANIA KOMISJI

 • Uruchomiła specjalną stronę dla nauczycieli i osób kształcących się, aby umożliwić kontynuację nauki i kontakty wychowawców z uczniami. Na stronie znajdują się narzędzia edukacyjne https://ec.europa.eu/ coronavirusresponse_pl (zakładka edukacja).
 • Współpracuje z Netflixem i YouTube, aby zwiększyć przepustowość sieci internetowych.
 • Współpracuje z operatorami GSM, żeby zapewnić odporność sieci, udostępnienie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ochronę przed cyberatakami.
 • Zapobiega rozprzestrzenianiu się fałszywych leków, płynów dezynfekujących czy wadliwego sprzętu w Internecie i walczy z cyberprzestępczością.
 • Walczy z dezinformacją w mediach społecznościowych wokół pandemii #COVID-19

Źródło: Komisja Europejska