Konsultacje zewnętrzne do wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

Związek Rzemiosła Polskiego na wniosek Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwraca się do izb i cechów rzemieślniczych z prośbą o przesyłanie uwag i opinii w sprawie zmian w wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Kapitał Ludzki.

Uwagi prosimy przesyłać do 26 sierpnia 2010 roku na adres nzn@zrp.pl. Zastrzeżenia wszystkich organizacji rzemiosła zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z PO Kapitał Ludzki zostaną przedstawione Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje w załącznikach (pismo MRR, zmiany w wytycznych oraz formularz uwag).