Konsultacje publiczne projektu programu Interreg Polska − Saksonia 2021-2027

15 lipca ruszyły konsultacje publiczne projektu programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 i potrwają do 13 sierpnia br.

Projekt programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 opracowała i zatwierdziła polsko-niemiecka Grupa Robocza. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele regionów, euroregionów oraz wybrani partnerzy społeczno-gospodarczy i reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Pracami Grupy Roboczej kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP (MFiPR) we współpracy z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Funkcję Instytucji Zarządzającej przyszłego programu będzie pełnić MFiPR RP.

Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag poprzez formularz online są dostępne na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/. Tylko uwagi zgłoszone w czasie konsultacji poprzez formularz online zostaną rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją programu.

Informacja na ten temat została zamieszczona także w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczely-sie-konsultacje-publiczne-projektu-programu-interreg-polska–saksonia-2021-2027.

Zapraszamy także na stronę programu https://pl.plsn.eu/