Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac nad Polskim Ładem, KPO oraz Ramami Finansowymi UE

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne rozpoczęcie wspólnych prac nad Polskim Ładem, KPO oraz Ramami Finansowymi UE


Polski Ład, Krajowy Plan Odbudowy i Wieloletnie Ramy Finansowe UE to dokumenty, których nie można rozpatrywać oddzielnie. Cele w nich zawarte, ale także środki do ich realizacji, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Dlatego powinny być procedowane razem, strategicznie się uzupełniając. Od jakości przedstawionych w nich propozycji będzie zależała przyszłość gospodarki i przedsiębiorstw. Niepokoi nas szereg zapowiedzi zmian, w tym podatkowych, które uderzą w pracodawców i pracowników.

Propozycje zawarte w tych dokumentach wymagają rzetelnych konsultacji z przedsiębiorcami, ponieważ to oni mogą najtrafniej wskazać obszary i formy wsparcia, których potrzebują. Najbliższe miesiące powinny być czasem wspólnego poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań służących gospodarce. Nie można ich wypracować bez spojrzenia całościowego
i bez bliskiej współpracy z biznesem. Rada Przedsiębiorczości apeluje do rządu o dialog. Sporo zapowiedzi zawartych w tych programach może bowiem budzić dziś niepokój, a te bardziej przyjazne biznesowi wymagają doprecyzowania.

Jako pracodawcy i przedsiębiorcy, deklarujemy pełną gotowość do merytorycznej współpracy w przygotowaniu rozwiązań gospodarczych, które będą odpowiedzą na najważniejsze współczesne wyzwania.

Chcemy rozmawiać o Polskim Ładzie, bo niektóre rozwiązania w nim zawarte budzą poważne obawy. Jego autorzy stawiają na podział dóbr i redystrybucję, nie zaś produkcję. Tymczasem osiąganie celów strategicznych Polski wymaga wzrostu opartego na inwestycjach
i innowacjach. Redystrybucja ma następować od aktywnych do biernych uczestników rynku pracy. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający, straci polska klasa średnia, będąca motorem rozwoju gospodarczego. Wśród zapowiedzi zmian pojawia się np. podniesienie składki zdrowotnej, co w rzeczywistości jest „cichym” podniesieniem podatków.

Chcemy rozmawiać, o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy, ponieważ musimy wspólnie zadbać o to, żeby zapewnił maksymalną efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na reformy i inwestycje. Nie można jednak patrzeć na ten program w oderwaniu od Polskiego Ładu, czy WRF UE.

Pracodawcy pilnie potrzebują wsparcia, by poradzić sobie z wyzwaniami spowodowanymi pandemią oraz skorzystać z zielonej i cyfrowej transformacji. Rada Przedsiębiorczości apeluje więc do rządu o dialog i wspólne prace nad strategicznymi dla Polski programami oraz niewykorzystywanie ich w doraźnej walce politycznej. Nie ma już czasu do stracenia, trzeba działać już dziś. Jeśli chcemy wzmacniać gospodarkę, rząd nie może uderzać w pracodawców nowymi daninami i unikać wspólnych prac!

Apel Rady Przedsiębiorczości Pobierz