Konsultacje projektu programu Pomoc Techniczna dla Funduszy UE na lata 2021-2027

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach opiniowania pierwszego projektu programu „Pomoc Techniczna dla Funduszy UE na lata 2021-2027” przedstawił uwagi zwracając  m.in. uwagę na rolę, jaką w debacie strategicznej dot. istotnych kwestii z punktu widzenia polityki spójności i rozwoju, powinni odegrać partnerzy społeczni wchodzący w skład Rady Dialogu Społecznego oraz brak możliwości samodzielnej realizacji  przez partnerów społecznych projektów dot. prowadzenia punktów informacyjnych.