Badanie UE dotyczące automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP podjęła decyzję o zamówieniu opracowania w Konsorcjum Prometeia SpA – BIP Business Integration Partners SpA – Economics for Policy Knowledge Centre w Nova School of Business and Economics w Lizbonie na temat trendów i czynników automatyzacji cyfrowej w usługach profesjonalnych.

Projekt obejmuje 12 Państw Członkowskich i ma na celu określenie aktualnego stanu automatyzacji cyfrowej w czterech sektorach usług profesjonalnych, tj. usługach inżynieryjnych, architektonicznych, prawniczych i księgowych. Wyniki badania pomogą w kształtowaniu przyszłej polityki europejskiej w zakresie oceny aktualnych zmian i wyzwań związanych z automatyzacją cyfrową.

W celu zapewnienia wysokiej reprezentatywności próby KE zachęca przedsiębiorców do wypełniania ankiety, która składa się głównie z pytań zamkniętych i pytań wielokrotnego wyboru, a przewidywany czas jej wypełnienia to około 10 minut. Termin wypełnienia ankiety upływa 6 września 2020 r.

Ankieta online jest dostępna pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/r/dem_eng

Wszystkie zebrane informacje, w tym dane respondentów, będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych.

Letter to stakeholders automation study

Letter to stakeholders automation study – tłumaczenie