Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 27/08/2020

Konsultacje „Programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020-2022” z izbami rzemieślniczymi

W dniu 26 sierpnia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego oraz izb rzemieślniczych w sprawie projektu "Programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020-2022". Program został zaplanowany na okres 3 lat i jest dedykowany różnym obszarom związanym z zadaniami i celami strategicznymi resortu rozwoju. Obejmuje 14 szczegółowych programów realizowanych z udziałem różnych organizacji pozarządowych, w tym niektóre z udziałem organizacji rzemiosła. Programy dotyczą m.in. ochrony środowiska, wsparcia budownictwa mieszkaniowego, czy turystyki.

Środowisku rzemieślniczemu poświęcona jest część programu dot. wsparcia rozwoju organizacji rzemiosła na lata 2020-2030, co odbieramy jako zapowiedź realizowania działań na rzecz rzemiosła i jego organizacji również po zakończeniu trzyletniego "Programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020-2022".

Program nie zawiera jednak szczegółów – jest przedstawiony w sposób bardzo ogólnikowy i nie określa wysokości budżetu, jaki będzie przeznaczony na jego realizację. Można sądzić, że planowane wzmocnienie organizacji rzemiosła będzie wspierało resort w ułatwianiu rządowych działań w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Istotne jest zwrócenie uwagi resortu na potrzebę poprawy relacji na linii przedsiębiorca-administracja.  Planowany program wskazuje, że resort widzi rolę, jaką mogą odegrać organizacje rzemiosła także w zakresie dualnego kształcenia w rzemiośle, co skłania do ich wzmocnienia.

Twórcy projektu założyli, że pierwsze działania w okresie realizacji  trzyletniego Programu współpracy będą związane ze wzmocnieniem społecznego i ludzkiego kapitału środowiska rzemieślniczego. W ten sposób interwencja ma doprowadzić do poprawy jakości obsługi rzemieślników. Działania te mają być finansowane, z uwagi na wykorzystanie środków publicznych, w trybie przewidzianym dla ścieżki ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Dlatego niezwykle istotne są szczegóły tego przedsięwzięcia, a które niestety nie zostały jeszcze zaprezentowane. To powoduje, że ZRP odnosi się do przedstawionego projektu z pewnym dystansem, wyrażając przy tym uznanie za próby działań na rzecz wzmocnienia rzemiosła, deklarując jednocześnie gotowość aktywnego uczestniczenia naszych przedstawicieli i ekspertów na wszystkich etapach prac.

Link do Programu współpracy Ministra Rozwoju z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami na lata 2020-2022: https://bit.ly/2ENFG2Z

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018