Konsultacje o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o rozpoczęciu konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

 

Projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w BIP Rządowego Centrum Legislacji.

 

Projekt ustawy: