Konsultacje IV ustawy deregulacyjnej rozpoczęte

11 października Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom przedsiębiorcy będą mogli zaoszczędzić rocznie blisko 1 mld zł.

Projekt tzw. IV ustawy deregulacyjnej jest kontynuacją wcześniejszych inicjatyw MG upraszczających przepisy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 2011–2013 weszły już w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano łącznie 284 zmian w 109 aktach prawnych. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań „krok po kroku” to efekt przyjętej koncepcji doskonalenia regulacji gospodarczych. Jej podstawą są konkretne problemy zidentyfikowane w praktyce wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt zawiera blisko 50 zmian w prawie gospodarczym, dotyczących ponad 30 ustaw. Koncentrują się one na wsparciu inwestycji, ograniczeniu obowiązków informacyjnych, podnoszeniu efektywności pracy oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i sprawnej administracji. Ich wejście w życie wpłynie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w Polsce, zwłaszcza małych i średnich firm.
Konsultacje publiczne potrwają do 12 listopada 2013 r.

Więcej: LINK