Konstrukcja budżetu projektu. Szkolenie w Łodzi

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie „Konstrukcja budżetu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego  2014-2020 w kontekście konkursów przewidzianych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na 2018 r. – poziom podstawowy”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca. Osoby zakwalifikowane otrzymają maile potwierdzające.

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020. W programie m.in.:

  • Kalkulacja budżetu w sposób umożliwiający ocenę oraz bezproblemowe wdrażanie projektu;
  • Budżet zadaniowy –konieczność grupowania wydatków;
  • Budżet partnerski;
  • Prawidłowy sposób kalkulacji pozycji budżetowych;
  • Koszty pośrednie i bezpośrednie;
  • Koszty bezpośrednie limitowane;
  • Wkład własny, jego rodzaje i kalkulacja.

formularz zgłoszeniowy– 9 lipca 2018 r.

formularz zgłoszeniowy– 10 lipca 2018 r.

Więcej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenia-w-lodzi-pt-konstrukcja-budzetu-projektu-wspolfinansowanego-z-efs-w-ramach-rpo-wl-2014-2020-w-kontekscie-konkursow-przewidzianych-w-ramach-rpo-wl-na-2018-r-poziom-podstawowy/