Odpowiedzialny biznes-odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw.Konferencja

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na konferencję pt. Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbędzie się 29 czerwca  2018 r., w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Podczas spotkania dyskutowane będą zagadnienia związane z należytą starannością (due diligence) oraz zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.  Tematem konferencji będzie też omówienie roli organizacji branżowych w upowszechnianiu odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu.

Więcej: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/

formularz rejestracyjny .Zgłoszenia przyjmowane są do 27 czerwca.
Program konferencji