Konsekwencje dla podatników – zmiany w PIT i CIT

Od lipca 2018 obowiązują kolejne zmiany w PIT i CIT . Zmiany dla podatników są raczej korzystne, stanowią próbę naprawy niektórych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. Ustawodawca zdecydował , że nowe regulacje mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od początku 2018r.

Przedstawiamy omówienie poszczególnych zmian ze wskazaniem ich skutków dla podatników.

Link: https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/766977,Zmiany-w-PIT-i-CIT-od-1-stycznia-2018-r-konsekwencje-dla-podatnikow.html