Konkurs Single Market Award 2010

Prezydencja belgijska w Radzie Unii Europejskiej wraz z Centrum SOLVIT Belgia oraz Zespołem SOLVIT w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług) organizują po raz kolejny inicjatywę o nazwie Single Market Award 2010.

Celem konkursu Single Market Award jest promocja oraz podkreślenie znaczenia rynku wewnętrznego UE jako spójnego obszaru polityki wspólnotowej, a także spowodowanie wzrostu wiedzy i świadomości na temat problematyki rynku wewnętrznego wśród obywateli i przedsiębiorców.

Nagrodzonymi mogą być obywatele, przedsiębiorcy albo organy administracji publicznej, czy też instytucje, które poprzez swoje działania wniosły istotny wkład w rozwój rynku wewnętrznego UE.

Liczba nominacji, które może zgłosić Centrum SOLVIT Polska, jest nieograniczona. Każda zgłaszana nominacja powinna prezentować opis wpływu nominowanego na rozwój rynku wewnętrznego UE przy wykorzystaniu trzech kryteriów:
– złożoności problemu,
– oryginalności rozwiązania,
– wpływu rozwiązania na rozwój rynku wewnętrznego UE  (np. sprawy SOLVIT+, w których przyjęte rozwiązania mają charakter systemowy).
Opisywane przypadki nie muszą być związane z systemem SOLVIT.

Laureaci zostaną wyłonieni przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz prezydencji belgijskiej i ogłoszeni do dnia 10 listopada br. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas nieformalnego posiedzenia Rady UE ds. Konkurencyjności, które odbędzie się w dn. 10 grudnia br. w Brukseli w Belgii.

Kandydatury do nagrody można zgłaszać poprzez wypełnienie w języku angielskim i przekazanie do MG załączonego kwestionariusza do dnia 14 października br. na adres poczty elektronicznej: solvit@mg.gov.pl.

Informacji udziela Centrum SOLVIT Polska – Ministerstwo Gospodarki, Departament Spraw Europejskich
tel. +48 22 693 53 60, faks +48 22 693 40 80.

Kwestionariusz zgłoszeniowy (w jęz. angielskim): LINK