Dialog w regionie

Już za dwa dni – 7.10 2010 roku w Olsztynie rozpoczyna się kolejne szkolenie z Zadania 3 w ramach Projektu „Skuteczni eksperci=efektywny dialog” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

W cyklu seminariów regionalnych uczestnicy – z izb rzemiosła i przedsiębiorczości oraz z cechów, pogłębią swoją wiedzę na temat zasad funkcjonowania i działania dialogu społecznego na wszystkich jego szczeblach.

Partnerzy lokalnego WKDS na przykładzie bieżących spraw będą wskazywali metody skutecznych negocjacji.

 

Szkolenie zakończy się symulacją negocjacji partnerów  dialogu z udziałem uczestników seminarium.