Konkurs „Praktyki Przyjazne Pracownikom 50+”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza pierwszy ogólnopolski konkurs „Praktyki przyjazne pracownikom 50+”. Jego celem jest promocja dobrych praktyk zarządzania wiekiem wśród polskich firm i instytucji rynku pracy. Konkurs jest realizowany w podziale na dwie kategorie: „Praktyki pracodawców przyjazne pracownikom 50+” oraz „Praktyki pośrednictwa pracy i szkoleń na rzecz osób 50+”.

 

Zgłoszenia mogą składać zarówno firmy jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pośrednictwa pracy, szkoleń i doradctwa, zarejestrowane w Polsce. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą: Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, Agnieszka Chłoń – Domińczak, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, Witold Orłowski, Główny Doradca PricewaterhouseCoopers, Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Grzegorz Turniak, Prezes BNI Polska.

 

Kapituła będzie oceniać zgłoszone rozwiązania m.in. pod kątem ich adekwatności do potrzeb i możliwości osób 50+ oraz firm je zatrudniających, trwałości proponowanych rozwiązań i długofalowych efektów ich stosowania.

 

Organizatorom konkursu zależy na wyróżnieniu rozwiązań, które w sposób kompleksowy i innowacyjny pokazują praktykę zarządzania uwzględniającą strategie związane z wiekiem pracowników. Z drugiej strony bardzo ważnym celem konkursu jest tworzenie bazy firm, które w tym obszarze będą mogły stanowić przykład dla innych. .

 

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w okresie od 4 maja do 30 września 2009 roku. Szczegóły dotyczące regulaminu konkursu oraz formularze wniosku zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej www.zysk50plus.pl

 
Szczegółowe informacje w załączniku.