Konkurs o dofinansowanie projektów w ramach PO KL 2007-13

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków PO KL w terminie od 28 lipca do 25 sierpnia 2011 r. w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe”.

Wszystkie informacje na temat konkursu, beneficjentów i dofinansowania w załączniku. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów MJWPU oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu