Konkurs Etyczna Firma 2018

Organizowany o 5 lat przez Puls Biznesu konkurs Etyczna Firma wspiera przedsiębiorczości oraz promuje zasady etycznego biznesu wśród polskich firm, m.in. przez wyróżnianie najlepszych praktyk na rynku.

W etycznych firmach warto kupować, pracować i robić z nimi interesy. W Polsce znaczenie etyki w biznesie rosło wraz z upływem czasu i cywilizowaniem się młodej gospodarki rynkowej. W 25-letniej historii polskiego kapitalizmu nie brakło przykładów firm, które wprowadzały kodeksy dobrych praktyk jedynie w celach marketingowych i PR-owskich, a piękne hasła przez nie głoszone miały się nijak do rzeczywistości. Na szczęście  przynajmniej od kilku lat etyczne postępowanie ma u nas taką samą wagę jak w najbardziej rozwiniętych krajach świata, a opinia publiczna dostrzega i piętnuje wszelkie zachowania nie fair.

Tytuł Etycznej Firmy może zdobyć jedynie firma spełniająca bardzo rygorystyczne kryteria. Dlatego klienci, kontrahenci i pracownicy mogą być pewni, że posługując się tym tytułem, firma w pełni zasługuje na miano uczciwej, rzetelnej i odpowiedzialnej społecznie. Zgłoszeni do konkursu przedsiębiorcy powinni odznaczać się:

–  postępowaniem zawsze zgodnym z prawem i normami etycznymi
–  odnoszeniem się z szacunkiem do partnerów biznesowych
–  stosowaniem zasady uczciwej konkurencji
–  budowaniem wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami
–  walczeniem z oszustwami i patologiami
–  angażowaniem się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy

Do udziału w Konkursie mogą przystąpić wszystkie przedsiębiorstwa zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce – niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju działalności, kapitału zakładowego czy przychodów.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE

Organizator konkursu: Puls Biznesu

Partnerzy: