Konkurs EDUinspiracje 2011 na najlepsze projekty w zakresie mobilności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, ogłasza konkurs EDUinspiracje 2011 pod hasłem „Mobilność od juniora do seniora”. Patronat honorowy nad konkursem objęła minister edukacji narodowej Katarzyna Hall.

W konkursie istotne jest ukazanie znaczenia mobilności w procesie uczenia się na wszystkich etapach życia: począwszy od ucznia, przez studenta, pracownika, kadrę kierowniczą, aż po osoby starsze. Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych – realizowanych w programie „Uczenie się przez całe życie”

Konkurs EDUinspiracje 2011 jest skierowany do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” (programy sektorowe: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig oraz program międzysektorowy Wizyty Studyjne).

Laureaci konkursu będą wybierani w dwóch kategoriach konkursowych, odpowiadających dwóm typom działań projektowych:
– projekty mobilności indywidualnej,
– projekty instytucjonalne – organizatorzy mobilności.

Zgłoszenia wraz z dokumentacją konkursową przyjmowane są drogą elektroniczną od 15 lutego do 11 kwietnia 2011 roku.

Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2011 roku. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 17 października 2011 roku podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez FRSE „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora”.

Informacje o konkursie, regulamin, formularz zgłoszenia i warunki uczestnictwa: LINK