Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania – Zarządzanie Innowacją. Konferencja

Ministerstwo Gospodarki, Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. zapraszają na konferencję Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania – Zarządzanie Innowacją. Spotkanie odbędzie się 21 maja w Ministerstwie Gospodarki.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, zaprezentowanie dobrych praktyk oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami wszystkich środowisk zaangażowanych we wdrażanie i funkcjonowanie zarządzania innowacją w organizacji. Spotkanie odbywać się będzie pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.
Udział w konferencji jest bezpłatny.