Kongres Rzemiosła Polskiego

Już jutro – 10 czerwca 2010 roku – w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie zbierze się Kongres Rzemiosła Polskiego.

Kryzys gospodarczy, utrata płynności finansowej wielu przedsiębiorstw, trudny dostęp do funduszy unijnych – to wyzwania, z którymi nasze środowisko musiało się zmierzyć w minionym roku. Był to także czas wytężonej pracy i podejmowania licznych inicjatyw, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i oświaty zawodowej.

Jako organizacja pracodawców reprezentująca interesy małych i średnich przedsiębiorstw, Związek zaangażował się nie tylko w przygotowanie pakietu działań antykryzysowych na forum Komisji Trójstronnej, ale także współpracował przy projekcie ustawy o powołaniu samorządu gospodarczego, stworzył koncepcję powołania sieci funduszy pożyczkowych oraz opiniował liczne akty prawne.

Wszystkie te kwestie staną się niewątpliwie przedmiotem kongresowych dyskusji. Delegaci środowiska rzemiosła i przedsiębiorczości z całego kraju podsumują podjęte do tej pory działania oraz nakreślą plany na następny rok.