Kongres Gospodarczy PSL

28 maja 2009 w Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Kongres Gospodarczy zorganizowany z inicjatywy prezesa PSL, Wicepremiera Waldemara Pawlaka. Przedsiębiorcy i samorządowcy rozmawiali przede wszystkim o możliwościach wyjścia z kryzysu. Podczas kongresu kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych regionów Polski otrzymało Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Przedsiębiorczość 2009”. W Kongresie uczestniczyło około 100 przedstawicieli środowiska, w tym również liczni członkowie kierownictwa Związku Rzemiosła Polskiego.

  

Lider Stronnictwa wicepremier Waldemar Pawlak apelował o przywracanie zaufania do przedsiębiorców i aktywne spojrzenie na sprawy gospodarcze. Zdaniem Prezesa PSL w czasach kryzysu, widać wyraźnie, że możemy liczyć na tych, którzy związali swoją działalność ze swoimi, często bardzo małymi społecznościami. W jego ocenie Polska jest lepiej przygotowana do kryzysu niż kraje, w których w ostatnich 20 latach następował ciągły wzrost gospodarczy. Waldemar Pawlak apelował, by dbać o tych, którzy potrafią rozwijać przedsiębiorczość.

  

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Jerzy Bartnik powiedział m.in., że pracodawcy od lat wskazują na nieodpowiednie przygotowanie zawodowe absolwentów szkół i ich niewielkie umiejętności praktyczne. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy jest programowe – realizowane stale i konsekwentnie – zmniejszanie czasu przeznaczonego na naukę zawodu, a zwłaszcza naukę umiejętności praktycznych. Dodał również, że „powinno się również zapobiegać sytuacji w której młodzi ludzie opuszczają szkoły bez zdobycia odpowiednich kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych do uzyskania i utrzymania pracy. Kwalifikacje i kompetencje pracowników to najpoważniejszy element składowy jakości wyrobu i usługi.”

 

Wystąpienie Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego w załączniku.