Kongres Europejskiej Konfederacji Budowlanych (EBC) w Warszawie w Hotelu „SOFITEL”