Konferencja „Zakład pracy wspólnym dobrem”

Już 29 listopada 2010 roku w Urzędzie Dozoru Technicznego w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Zakład pracy wspólnym dobrem”, której celem jest promocja wzorców i zasad bezpiecznej pracy w budownictwie.

Konferencja wpisuje się w kampanię Okręgowego Inspektoratu Pracy pt. „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia”. Od 3 lat Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie prowadzi wśród przedsiębiorców branży budowlanej działania prewencyjne mające na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Czynne wsparcie dla kampanii zadeklarowały największe firmy budowlane.

W konferencji wezmą również udział partnerzy społeczni z Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie (w tym również przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego), którzy podkreślają potrzebę dobrego przygotowania pracowników do pracy w budownictwie.

W roku 2009 w wypadkach przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 420 osób. Co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy była zatrudniona w branży budowlanej. Do najczęstszych przyczyn wypadków należą: nieodpowiednia organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwaga oraz pośpiech. Jedną z ostatnich tragedii był wypadek na budowie Stadionu Narodowego w grudniu 2009 r. Zginęły w nim dwie osoby.

Program konferencji:

9.00 – 9.50: Rejestracja uczestników konferencji.
10.00: Otwarcie konferencji:
– Tadeusz Jan Zając – główny inspektor pracy,
– Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
– Janusz Niedziółka – okręgowy inspektor pracy w Warszawie.
10.05 – 10.20: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia standardów bhp w budownictwie” – Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.

Blok I: Wspólne standardy na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie (moderator – Wiktor Piwkowski)

10.20 – 10.35: „Porozumienie w sprawie jednolitego programu bezpieczeństwa na budowach. Inicjatywa na rzecz ograniczania wypadków przy pracy” – Wiktor Piwkowski, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
10.35 – 10.50: „Rola Państwowej Inspekcji Pracy w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy w budownictwie” – Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy.
10.50 – 11.20: „Zaangażowanie dużych firm budowlanych na rzecz kształtowania bezpiecznego środowiska pracy. Czy polskie budowy muszą być miejscem wysokiego ryzyka?” – wystąpienia partnerów kampanii, przedstawicieli firm Warbud S.A. i Skanska S.A.
11.20: Wiktor Piwkowski – Podsumowanie sesji.
Przerwa obiadowa: 11.30 – 12.30

Blok II: Szkolenia bhp i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych (moderator – Zbigniew Janowski)

12.30 – 12.45: „Przygotowanie pracowników do pracy” – Zbigniew Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”.
12.45 – 13.00: „Poziom szkoleń bhp w ocenie inspekcji pracy” – Janusz Niedziółka, okręgowy inspektor pracy w Warszawie.
13.00 – 13.15: „Przygotowanie pracowników młodocianych do pracy zawodowej w branży budowlanej” – Andrzej Stępnikowski, zastępca dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, Związek Rzemiosła Polskiego.
13.15 – 13.30: „Przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej” – Teresa Lesiak, dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. Stefana Bryły w Warszawie.
13.30 – 13.45: „Założenia i wnioski z dotychczasowej realizacji programu szkoleniowego Euroscaffolder” – Janusz Zalewski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.
13.45 – 14.00: „Przygotowanie pracowników do pracy – diagnoza problemu. Pięć spraw do załatwienia” – panel dyskusyjny.
14.30: Zakończenie konferencji.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy.