Konferencja „Wzmacnianie pozycji pracowników jutra: Eksploracja sztucznej inteligencji i technologii przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator Programu Edukacja, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Norweski Dyrektoriat ds. Wyższej Edukacji i Umiejętności, Partner Programu Edukacja organizują dwudniowe wydarzenie skupiające uwagę zarówno na systemowych, jak i praktycznych aspektach nowych technologii w sektorze VET pt. „Wzmacnianie pozycji pracowników jutra: Eksploracja sztucznej inteligencji i technologii przyszłości w kształceniu i szkoleniu zawodowym” (Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET), które odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie panelom dyskusyjnym, w których wezmą udział zarówno decydenci, jak i praktycy działający w sektorze VET. Drugi dzień natomiast będzie obfitował w sesje warsztatowe opierające się na metodzie Design Thinking, podnoszące kompetencje osób zaangażowanych w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk, omówienia obecnych i przyszłych partnerstw, a także budowania potencjalnych pomysłów projektowych. Grupą docelową wydarzenia są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół zawodowychpodmioty prowadzące szkołyorgany administracji państwowejorgany samorządu terytorialnegoOśrodki i Centra Kształcenia i Szkolenia ZawodowegoOśrodki Doskonalenia Zawodowego etc. oraz wszyscy interesariusze (m.in. instytucje edukacyjneorganizacje pozarządoweizby rzemysłowehandlowe i gospodarczeBranżowe Centra Umiejętności).

Jako że zarówno konferencja, jak i komunikacja podczas warsztatów będą odbywać się w języku angielskim, płynna znajomość języka angielskiego jest wymogiem uczestnictwa w wydarzeniu. Dlatego też zaproszenie, agenda oraz rejestracja zostały skonstruowane właśnie w języku angielskim.

Program wydarzenia znajduje się pod adresem:

Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021) (education.org.pl)

Formularz zgłoszeniowy pod poniższym linkiem:

Empowering Tomorrow’s Workforce: Exploring AI and Future Tech in VET and C-VET | June 13-14 | Warsaw (webankieta.pl).