Konferencja w ramach projektu „Spółki pracownicze- przepis na sukces”

W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog 25 października odbyła się konferencja poświęcona tematyce procesu prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce.

W rozmowach wzięli udział przedstawiciele środowisk pracodawców, w tym Związku Rzemiosła Polskiego i pracowników. Niestety nie pojawiła się strona rządowa, spotkanie odbyło się wiec bez kluczowego partnera w dialogu trójstronnym, co budzi niepokój.

W czasie spotkania dokonano oceny procesów prywatyzacyjnych w polskiej gospodarce. Stwierdzono zgodnie, że prywatyzacja to proces konieczny, jednak nadal potrzebny jest dialog społeczny, który pozwoli ten proces przeprowadzić jak najlepiej dla pracowników, pracodawców, jak również dla państwa i gospodarki.

Poruszono również tematykę konieczność budowy lokalnych centrów kapitałowych, a także omówiono problem oporu przed formą prywatyzacji, jaką jest przejęcie przedsiębiorstwa przez załogę.