Konferencja- Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

W dniu 8 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje konferencję -Regionalne Systemy Innowacji w Polsce – doświadczenia i perspektywy

Podczas Konferencji zostaną przedstawione: najnowsza wiedza na temat rozwoju innowacyjności polskich regionów, wyniki badania „Przegląd i analiza Regionalnych Systemów Innowacji województw Polski w kontekście przygotowań do realizacji europejskiej polityki spójności po 2013 roku” zrealizowanego przez  PARP oraz komentarz ekspertów na temat przyszłości Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce w perspektywie celów i zasad programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020.

W trakcie konferencji zostanie podsumowany projekt badawczy PARP poświęcony ocenie funkcjonowania Regionalnych Systemów Innowacji w Polsce. Celem konferencji jest ocena efektów działania RSI z perspektywy aktualnych celów strategicznych oraz sytuacji społeczno – gospodarczej Polski i Unii Europejskiej.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele samorządów województw oraz eksperci z kraju i z zagranicy, przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorców i administracji publicznej odpowiedzialnej za zagadnienia związane z rozwojem innowacyjności w Polsce.

Konferencja odbędzie się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
Więcej: LINK