Konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka

Liderzy największych organizacji biznesowych na konferencji prasowej z udziałem wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka ogłosili decyzję o powołaniu Kongresu Przedsiębiorczości.

Kongres Przedsiębiorczości tworzą: Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Idea opracowania założeń nowej organizacji zrzeszającej największe, ogólnopolskie organizacje pracodawców zrodziła się po sukcesie, jakim okazał się I Kongres Pracodawców.

Głównym celem działania Kongresu Przedsiębiorczości jest reprezentowanie istotnych interesów społecznych i gospodarczych zrzeszonych organizacji wobec organów władzy publicznej i opinii społecznej, a także podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju.

Waldemar Pawlak pogratulował pracodawcom wspólnej inicjatywy i wskazał na działania rządu zmierzające do wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców, w tym m.in. drugi etap nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy nowelizację Ordynacji podatkowej.