Konferencja prasowa „Polska norma bursztynu”

Zapraszamy na briefing prasowy z udziałem członków grupy eksperckiej ds. projektu polskiej normy bursztyn. Spotkanie odbędzie się przed posiedzeniem grupy eksperckiej, która zajmie się opracowaniem projektu polskiej normy bursztynu, w najbliższą środę, 21 października 2009 roku o godz. 13.00, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się o godzinie 12.30.

W ciągu ostatnich lat na rynku obserwuje się sprzedaż namiastek bursztynu i żywic bursztynopodobnych. Duża część środowiska bursztynników zdecydowanie przeciwstawia się tym praktykom i dlatego pozyskano poparcie dla budowy Jubilerskiego Centrum Certyfikacji z siedzibą w Gdańsku. To kolejnej działanie w ramach miejskiego projektu „Gdańsk – Światową Stolicą Bursztynu”. Na początku sierpnia w Gdańsku 80 proc. sklepów i galerii oferujących produkty z bursztynu w Gdańsku podpisało Deklarację Dobrych Praktyk Bursztynniczych. Celem dokumentu było m.in. wyeliminowanie z obrotu fałszywego bursztynu. Opublikowany został także Bursztynowy Paszport, czyli poradnik konsumencki mający chronić klientów przed zakupem falsyfikatów lub imitacji bursztynu.

Jednym z istotnych elementów podjętych działań jest opracowanie polskiej normy na bursztyn.
W 2008 roku Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu wystąpiła do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z inicjatywą napisania normy obejmującej:
– klasyfikację surowca bursztynowego,
– nazewnictwo bursztynu w zakresie obrotu towarowego,
– metody badań surowca bursztynowego oraz wyrobów w celu identyfikacji sukcynitu oraz innych żywic bursztynopodobnych uzyskała pozytywną opinię środowiska jubilerskiego w kraju, a instytucje normalizacyjne w Unii Europejskiej nie zgłosiły żadnych uwag. Kolejnym etapem było powołanie eksperckiej grupy roboczej, której zadaniem jest opracowanie merytorycznych założeń do normy w zakresie tematycznym wyżej wymienionym.

Pierwsze posiedzenie grupy ekspertów z udziałem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyło się 18 września br. w Gdańsku. Podczas tego spotkania udało się jednogłośnie ustalić zakres normy, definicję bursztynu bałtyckiego, jego klasyfikację ze względu na wagę i jakość oraz treść świadectwa badania bursztynu bałtyckiego. Tematem wiodącym drugiego spotkania, które odbędzie się 21 października 2009 roku o godz. 13.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, będą wyniki badań bursztynu bałtyckiego w widmie podczerwieni.

Serdecznie Zapraszamy!