Konferencja, poświęcona problematyce europejskich MŚP