Konferencja, poświęcona problematyce europejskich MŚP, Tours – Francja