Konferencja poświęcona polskiej spółdzielczości

W październiku 2010 roku mija 90 lat od momentu uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej w sposób kompleksowy funkcjonowanie organizacji spółdzielczych. W związku z tym – w rocznicę przyjęcia Ustawy – Krajowa Rada Spółdzielcza wspólnie z Instytutem Stefczyka z siedzibą w Sopocie organizuje w Warszawie przy ul. Jasnej 1 w dniach 27-28 października, konferencję poświęconą analizie dotychczasowych unormowań prawnych dotyczących spółdzielczości oraz próbie określenia ich wpływu na funkcjonowanie podmiotów spółdzielczych.

Celem konferencji jest także próba wypracowania przyszłościowych rozwiązań prawnych, które umożliwią rozwój tego sektora gospodarki. Chcielibyśmy dokonać bilansu działalności sektora spółdzielczego w naszym kraju, podsumowania i oceny jego strat i sukcesów oraz szans na przyszłość.
W dwudniowej konferencji referaty wygłoszą wybitni przedstawiciele świata naukowego zajmujący się problematyką spółdzielczą, przewidziane są także wystąpienia zaproszonych gości, praktyków oraz ogólna dyskusja.

Szczegółowe informacje w załączniku.