Konferencja – polska norma bursztynu

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbywa się właśnie konferencja z udziałem członków grupy eksperckiej ds. projektu polskiej normy bursztynu.

Pierwsze posiedzenie grupy ekspertów z udziałem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbyło się 18 września br. w Gdańsku. Podczas tego spotkania udało się jednogłośnie ustalić zakres normy, definicję bursztynu bałtyckiego, jego klasyfikację ze względu na wagę i jakość oraz treść świadectwa badania bursztynu bałtyckiego.

Wiodącym tematem odbywającego się właśnie drugiego posiedzenia grupy mają być wyniki badań bursztynu bałtyckiego w widmie podczerwieni.