Konferencja podsumowująca wdrażanie SPO WKP 2004-2006, Warszawa