Konferencja podsumowująca realizację projektu PO KL „Wzmocnienie mechanizmów konsultacyjnych i …

Konferencja podsumowująca realizację projektu PO KL „Wzmocnienie mechanizmów konsultacyjnych i współpracy partnerów społecznych w ramach branżowego dialogu społecznego w sektorze obronnym”, Warszawa