Konferencja podsumowująca realizację projektu PO KL „Wzmocnienie mechanizmów konsultacyjnych i …