Konferencja nt. kształcenia ustawicznego organizowana przez poseł Krystynę Łybacką i Marka Siwca